De Rotterdam Oost Band

ROTTERDAM OOST BAND (ROB)
Historie muziekkorpsen Leger des Heils
Muziek en zang hebben in de geschiedenis van het Leger des Heils altijd een belangrijke rol gespeelt. In 1878 bezocht William Booth met een groep heilsoldaten de Engelse Bisschopsstad Salisbury waar zij werden lastig gevallen. William Booth en zijn heilsoldaten moesten bescherming zoeken en kregen die van een plaatselijke aannemer Charles William Fry. Deze aannemer was dirigent van het koor en orkest van de plaatselijke Methodistenkerk. Fry en zijn drie zoons sloten zich bij Booth en zijn heilsoldaten aan maar namen ook hun muziekinstrumenten mee. Toen het tijdens een bijeenkomt op het marktplein weer mis begon te lopen zette de familie Fry hun instrument aan de mond en begonnen een christelijk lied op een bekende melodie te blazen waarop William Booth en zijn mannen en vrouwen onmiddellijk invielen met het zingen van dat lied. De relschoppers zwegen en kalmeerden en waren zo getuige van de eerste brassband van het Leger des Heils.
 
Muziekkorps Rotterdam Oost (voorheen II, II en III, Noord)
Het muziekkorps maakt deel uit van korps (geloofsgemeenschap) Rotterdam Oost. De oprichting van het muziekkorps vond plaats in april 1900 door kapelmeester Rawie in het korpsgebouw van Rotterdam II aan de Eleanorestraat te Rotterdam. Tijdens het bombardement van Rotterdam in mei1940 is het toenmalige korpsgebouw aan de Benthemstraat verloren gegaan. Het korps werd ondergebracht in korps Rotterdam III in het “oude noorden” Na de oorlog zijn beide korpsen verder gegaan onder de naam Rotterdam Noord aan de Teilingerstraat 13-15. Sinds 1993 is het korps verhuist naar de wijk Zevenkamp onder de naam Rotterdam Oost
Cornet (1903) van Kapelmeester Johannes Rawie
 
De kapelmeesters welke de band hebben geleid zijn:

1. Johannes (Jan) Rawie, korps II, 1900-1902
2. Alexander, korps II......??
3. van Klaveren, korps II, .....??
4. Romijn, korps II, 1907 - 1911
5. A.Hoppe, korps II, 1914- ??
6. Karel Lorier, korps II, 1926 -1940, ging over in Noord
7. Rinus de Dreu, korps III, 1928 - ??
8. Piet Verroen, korps III, 1933- ??
9. Jan Bel, korps II en III, 1941- ??, i.v.m afwezigheid Karel Lorier (oorlog)
10. Karel Lorier, korps Noord, 1946 -1960
11. Rinus de Neef, korps Noord, 1960- 1966
12. Ewout Maan, korps Noord, 1966-1987
13. Carl Rosenquist, korps Noord, 1987-1993, ging over in Oost
14. Carl Rosenquist, korps Oost, 1993 – 2007
15. Michel Rosenquist, korps Oost, 2007 - heden

Het huidige muziekkorps (brassband) bestaat uit circa dertig enthousiaste muzikanten in de leeftijd van 16 tot 78 jaar en staat sinds 2007 onder leiding van kapelmeester Michel Rosenquist. Ook behoort bij het muziekkorps een jeugd muziekkorps bestaande uit jongeren vanaf de leeftijd circa 7 tot 18 jaar waardoor ook de toekomst van het muziekkorps zonnig kan worden ingezien.